Generické stratégie – Porter

Definujte generické konkurenčné stratégie podľa Portera? – stratégie, ktorými môže určitý podnik prekonať svojich konkurentov:1. stratégia nákladového vodcovstva (stratégia minimalizácie nákladov)2. diferenciačná stratégia, 3. špecializačná …

Stratégia

Aký bol pôvodný význam pojmu stratégia? stratos (= armáda) + agos(= vediem) – stratégia je príprava pred začatím konfliktu(určenie miesta, času, prostriedkov); ciele sa môžu …