Technické riziko

Technické riziká – faktory neistoty technickej oblasti:
– predbežné stanovenie parametrov a cieľov riešenia, dostatočne progresívna úroveň nového riešenia,
– včasné dokončenie výskumu a vývoja,
– rýchlosť projekcie a konštrukcie,
– včasné ukončenie investičnej výstavby a skúšobnej prevádzky,
– spoľahlivosť prevádzky a zariadení,
– a rad ďalších faktorov.
Technické riziká sú spojené predovšetkým s uplatňovaním výsledkov vedecko-technického rozvoja, stretávame sa s nimi najčastejšie pri výskume a vývoji nových výrobkov a technológií.

Komentáre k článku Technické riziko (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥