Skúsenostná krivka

Definujte podstatu teórie skúsenostnej krivky v ekonomike? – vyjadruje závislosť medzi objemom výroby a jednotkovými nákladmi – každé zdvojnásobenie produkcie prináša % – álne približne …

Normály tempa rastu

Normály tempa rastu patria medzi modely, určené na prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku. Normály tempa rastu predstavujú sústavy nerovností, ktoré hodnotia súčasný vývoj podniku. Normály sa …

Čo je to produkt

Produkt = je čokoľvek, čo môže byť ponúknuté na trhu k uspokojeniu potrieb, alebo prianí. Produkty ponúkané na trhu zahrňujú materiálne veci (automobily, knihy,..), služby …