Technické riziko

Technické riziká – faktory neistoty technickej oblasti: – predbežné stanovenie parametrov a cieľov riešenia, dostatočne progresívna úroveň nového riešenia, – včasné dokončenie výskumu a vývoja, …

Metódy analýzy rizika

Metódy analýzy rizika: 1. štatistická metóda – výpočet rizika vychádza z rozloženia pravdepodobnosti, pričom očakávaný výnos je priemerom možných výnosov. Riziko je dané: – rozptylom …

RIZIKO INVESTOVANIA

Ďalším aspektom, ktorý treba zohľadniť pri investičnom a finančnom rozhodovaní, je stupeň neistoty a rizika v odhade a v možnej variabilite očakávaných cash flow z …

Finančný plán a plán zisku

Štruktúra a obsah finančného plánu Štruktúra, obsah a stupeň podrobnosti finančného plánu závisia najmä od veľkosti podniku, vyrábanej produkcie, príslušnosti k odvetviu, tiež od časového …

Finančná páka

Finančná páka (financial leverage) je ukazovateľ podielu vlastných a cudzích zdrojov podniku. Podnik zvyšuje hodnotu tohoto ukazovateľa vtedy, ak zvyšuje pomer cudzích zdrojov. Je potrebné …