Funkcia plánovanie

Štátnice – Manažment – 03 – 04 – Funkcia plánovanie Download súboru Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 03 – 04 – Funkcia plánovanie …

Rozpočet domácnosti

Rozpočty domácností majú príjmovú a výdajovú časť. Medzi oboma by mal byť súlad. Ak nastane disproporcia, t.j. potreby sú vyššie ako peňažné príjmy, mala by …

Personálne plánovanie

Výhľadové plánovanie práce Postupy: – jednoduchá logika – metóda simulácie – optimalizačný prístup – metóda modelových závodov – metódy komparácie – benchmarking – kvalifikované odhady …

Obsah personálneho plánovania

Obsah personálneho plánovania tvoria: a) úlohy – zabezpečiť pre dosiahnutie podnikových cieľov kvantitatívne a kvalitatívne výkony b) stratégie – ich obsahom je stanovenie možností profesionálneho …

PERSONÁLNE PLÁNOVANIE

Personálne plánovanie sa tiež nazýva plánovanie ľudských zdrojov. Spojovacím článkom v personálnom plánovaní je práca (ľudský kapitál). V psychologickom postupe sa v analýze pracovnej činnosti …

Plánovanie výrobných kapacít

Plánovanie výrobných kapacít je prvkom plánovania výroby. Výrobná kapacita – maximálny objem produkcie, ktorý môže výrobná jednotka (podnik, závod, divízia, …) vyrobiť za určitú dobu …

Plánovanie zásob

DRUHY ZÁSOB: a) z hľadiska použitia: – zásoby nevyhnutné k výrobe (suroviny, polotovary, súčiastky, …) – zásoby náhradných súčiastok pre stroje a zariadenia – zásoby …

Plánovanie nákupu materiálov

U kontinuálnej výrobe (napr. hutnícky, potravinársky, chemický priemysel) sa uplatňuje tzv. plynulá dodávka surovín, t.j. nepotrebujeme mať zásoby. U diskontinuálnej výrobe (napr. stavebný priemysel, výroba …

PLÁNOVANIE VÝROBY

Jadrom činnosti podniku je výroba, v ktorej sa odohráva výrobný proces. Širší proces, ako je výrobný proces, je zhodnocovací proces-začína nákupom surovín a materiálov a …

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

Strategický plán sa zostavuje na vrcholovej úrovni podniku, je do určitej miery neurčitý a komplexný Strategický plán by mal obsahovať: 1. primárny cieľ v príslušnej …