Funkcia kontroly, základné pojmy

Štátnice – Manažment – 03 – 07 – Funkcia kontroly, základné pojmy. Vonkajšia a vnútorná kontrola, kontrola, controlling, benchmarking, zásady účinnej kontroly a tvorba hodnotiacich …

Manažment kvality

Kvalita výroby Kvalita výroby je v súčasnosti rozhodujúci fenomén podnikania. Je nielen základom komerčnej úspešnosti na trhu, ale aj nositeľom celkovej podnikateľskej prosperity, pretože v …

KONTROLA A CONTROLLING

Dôležitá funkcia manažmentu – kontrolovanie zahŕňa mnoho aktivít, pomocou ktorých manažéri zisťujú , či dosahované výsledky zodpovedajú výsledkom plánovaným. Kontrolná funkcia zahŕňa uplatňovanie metód, ktoré …