Zmeny v podnikovej praxi

Definujte základné metódy uskutočňovania zmien v podnikovej praxi. AA. Kontinuálne zlepšovanie metóda uskutočňovania relatívne malých, inkrementálnych zdokonalení výrobných, prevádzkových, obchodných, administratívnych procesov a ich výsledkov. …