Úrovne zmeny

Zmenu môžeme rozlišovať z hľadiska jej účinkov na jednotlivcov, tímy, skupiny a organizácie – teda z hľadiska úrovne, na ktorej sa zmena uskutočňuje. Prirodzene môžeme očakávať, že zmena v práci, ktorá ovplyvní len jedného človeka, sa bude riadiť jednoduchšie a zaberie menej času než zmena, ktorá ovplyvní skupinu ľudí alebo celú organizáciu. Nasledovný obrázok č.1 dáva predstavu o vzťahoch medzi zložitosťou, časom a počtom zainteresovaných ľudí na rôznych úrovniach zmeny.

Pri klasifikovaní úrovne zmeny hrozí nebezpečenstvo nesprávneho zaradenia, lebo nie vždy si môžete byť celkom istí úrovňou, ktorú ste stanovili. Napríklad sa dohodnete so sekretárkou, že odteraz môže svoje povinnosti vykonávať z domu. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako zmena na úrovni jednotlivca, keďže by sa zmenila len práca jednotlivca. Ale kto bude zodpovedný za zabezpečenie potrebného hardvéru a softvéru pre prácu na počítači a za jeho servis? Kto preberie zodpovednosť za telefónne hovory počas vašej neprítomnosti? Čo sa stane s voľným miestom v kancelárií? A ako budú reagovať ostatné sekretárky a úradníci?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥