Ako riadiť zmenu?

Manažment zmien je potrebné riadiť a chápať ako projekt.

Úlohy manažmentu zmien

Úlohy, ktorými sa manažment zmien primárne zaoberá sú:
1. Definovať celkový cieľ a čiastkové ciele.
2. Určiť osoby, ich role a zodpovednosť, tzv. Agentov zmien – change agents.
3. Stanoviť formy a rozsah komunikácie, nakoľko komunikácia vytvára dôveru, čo je pre úspech realizácie zmeny veľmi dôležité.
4. Vypracovať časový harmonogram, ktorý by mal byť čo najkratší.

Manažment zmien ako projekt

Základné prvky rámca projektu sú:
1. Poslanie
2. Cieľ
3. Výstupy
4. Indikátory dosiahnutých cieľov a výstupov
5. Zdroje
6. Obmedzenia
7. Kritické predpoklady

Poslanie

Poslanie vyjadruje celkový zmysel projektu v kontexte s podnikateľskou filozofiou a víziou, rešpektuje dlhodobé stratégie podniku.

Cieľ

Cieľ vyjadruje konečný výsledok, ktorý chceme realizáciou projektu dosiahnuť. Zachytáva hlavný dopad projektu. Dobre definovaný ciel by mal vychádzať zo SMART (Specific – Measurable – Accessable – Result oriented – Time) . Čo znamená, že by mal byť: špeciálny – merateľný – náročný, ale dosiahnuteľný – jednoznačný, bez možností rôznych výkladov – časovo určený.

Výstupy

Výstupy sú konkrétne výsledky, ktoré musia nastať aby bol naplnený cieľ projektu.

Indikátory dosiahnutých cieľov a výstupov

Indikátory dosiahnutých cieľov a výstupov sú konkrétne merateľné výsledky, ktoré určujú úspech realizácie. Dobre definované indikátory sú dôležitým nástrojom pre projekt. Platí: „Čo nemeriam, neriadim“, musí byť základným princípom pri realizácii projektu.

Zdroje

Zdroje sú základné kapacity, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľa projektu. Stále viac rastie význam ľudských zdrojov.

Obmedzenia

Obmedzenia sú hranice, ktoré projekt nesmie prekročiť. Môže sa jednať o rôzne časové, kvantitatívne, finančné a ostatné limity.

Kritické predpoklady

Kritické predpoklady sú vonkajšie podmienky, ktoré musia nastať, aby bol cieľ dosiahnutý.

Komentáre k článku Ako riadiť zmenu? (2)

  1. Dobry den, chcela by som sa spytat, kto je autorom týchto clankov, pretoze robim seminarnu pracu o manazmente zmien a potrebovala by som to do pouzitej literatury. Dakujem

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥