Presadenie sa na trhu – dosiahnutie obratu na trhu

Obrat na trhu možno dosiahnuť nasledovnými aktivitami:
vybudovanie stupňa poznania – zistiť totožnosť znamená získať informácie o podniku alebo jednotlivcovi – súhrnná informácia. Identita je charakterizovaná históriou, hodnotami, filozofiou, etikou, štýlom. Ako je identita podniku prečítaná verejnosťou vyjadruje imidž.
Stupeň poznania hodnotíme podľa percenta zákazníkov, ktorí poznajú našu firmu a výrobky.
zabezpečenie predajnej sily – nemožno čakať, že zákazník príde sám. Len vtedy dosiahneme u neho úspech, ak ponúkneme špeciálny výrobok, ktorý zákazník bezpodmienečne potrebuje

Bilancia pohybu zákazníkov – percento zákazníkov, ktorí od nás odídu, možnosti zabránenia tomu, stanovenia počtu nových zákazníkov, ktorých treba získať, aby sa paralyzovala migrácia

Proces predaja:
– evidencia objednávok
– definovanie fáz predaja a faktorov dôležitých pre zákazníka
– samohodnotenie
– opatrenia na zabezpečenie úspešnosti v budúcnosti

Prospešnosť produktu – zákazník kupuje to, čo mu prinesie očakávané výhody

Špecifické prospešnosti – nadpriemerná kvalita, servis, starostlivosť
zabezpečenie komunikatívnej sily – odovzdávanie informácií príjemcovi prostredníctvom rozličných kanálov
stanovenie plánovaných termínov a plánu akcií – plánovanie dát a akcií
zvýšenie výkonu – prostredníctvom kontroly (starostlivosť o zákazníka, počet reklamácií, počet nových zákazníkov, imidž, počet kontaktov, ponúk…)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥