Šesť hlavných elementov neustáleho procesu zlepšovania v oblasti filiálok

Šesť hlavných elementov neustáleho procesu zlepšovania v oblasti filiálok

 • Kompetencia pracovníkov
 • Prívetivosť pracovníkov
 • Celkový vzhľad filiálok
 • Spôsob predaja
 • Doba čakania
 • Dostupnosť v direct service
 • Funkčnosť EC – automatov/tlačiarni

Riadiaci systém

 • Kvalita je zložkou v systéme tantiemov
 • Mesačný reporting výsledkov

Udomácnenie v organizácii

 • Koordinátori a splnomocnenci za kvalitu vtedajších oblastiach odbytu

Pracovníci

 • Približne 750 tímov zaoberajúcich sa otázkami kvality v rámci celej SRN

Ciele kvality

 • Úplny systém cieľov (zjednotenie cieľov až po úrovne neriadiacich pracovníkov)

Systém na meranie kvality

 • Objektívne a subjektívne systémy na meranie kvality
 1. Systémy na meranie kvality

Kvalita vo filiálkach pôsobí prostredníctvom objektívnych a subjektívnych ukazovateľov

Subjektívne systémy na meranie kvality

 • Neustáli spravodajský systém IPSOS ( Inhome-dopytovanie)
 • Monitoring zákazníkov v rámci Nemecka ( Inhome-dopytovanie)
 • Point of sales – dopytovanie
 • Analýza reklamácii

Ukazovatele pre spokojnosť zákazníkov

Podklady pre externý benchmarking

Objektívne systémy na meranie kvality

 • Testový zákazník EMNID
 • Počítačovo podporovaný test kompetencií
 • Manuálne meranie doby čakania
 • Dostupnosť hot-line
 • Meranie frekvencie zákazníkov

Ukazovatele pre kvalitu procesov

Podklady pre interný benchmarking

Prostredníctvom merania testovaných zákazníkov sa stanovili hlavné kritéria kvality a dodržovanie štandardov

Hlavné namerané kritéria Príslušné kritéria

Doba čakania – skutočné schopná obsluhovať daného zákazníka (možné

Porovnanie čo má byť a čo je )

-dĺžka čakania v rade

-priemerne čakajúci zákazníci na každé obsluhujúce miesto

– doba obslúženia daného zákazníka

Kompetencia -kompetencia predaja (oslovenie produktu bez výzvy ako aj

Cross-selling)

Privetivosť –pozdravenie

-kontakt s očami pri obsluhovaní zákazníka

– pozdrav na rozlúčku

-negatívny zovňajšok podniku

-plynulé pracovné postupy

Celkový vzhľad – nosenie uniformy

Interné porovnanie výkonov vytvára motiváciu ku konaniu

Výsledok najlepšieho Rozdiel Výsledok najhoršieho

Spracovateľského centra spracovateľského centra

Medzera medzi najlepším a najhorším spracovateľským centrom požaduje odpovede na otázky (interný benchamarking):

 • Ako sa vysporiadajú najlepšie spracovateľské centrá s často uvádzanými záťažami v každom dni ?
 • Ako sa dosiahnú dobré výsledky v rovnakom podniku s rovnakými rámcovými podmienkami?
 • Prečo sú niektoré oblasti také dobré a iné zase nie?
 • Čo nerobia nie tak úspešné oblasti alebo čo robia zle a čo robia zase úspešné oblasti lepšie:

Porovnávaním objektívnych a subjektívnych nameraných výsledkov sa odovzdávajú doplňujúce impulzy pre zabezpečenie kvality

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥