Produkt a produktová politika

Produkt

Produkt je čokoľvek, čo môže byť ponúknuté na trhu k uspokojeniu potrieb, alebo prianí. Produkty ponúkané na trhu zahrňujú materiálne veci (automobily, knihy,..), služby (holičstvo, koncerty), osoby (Barbara Streisandová), miesta (Hawai, Benátky) a myšlienky (plánovanie rodiny).

Päť úrovní produktu

Pri plánovaní marketingovej ponuky musíme mať na pamäti, že produkt existuje v piatich hierarchických usporiadaných rovinách:

  1. Užitočnosť – kvôli ktorej si spotrebiteľ kupuje produkt.
  2. Základný produkt – transformácie užitočnosti na konkrétny použiteľný produkt
  3. Idealizovaný očakávaný produkt – súbor vlastností a predností, ktoré bude zákazník od produktu očakávať a ktoré považuje pri kúpe za samozrejmé.
  4. Potenciálny produkt – niečo naviac k základnému produktu – čo by prekonalo priania alebo očakávania zákazníka.
  5. Potenciálny produkt – zahŕňa všetky rozšírenia a prídavky, ku ktorým dôjde u výrobkov v budúcnosti.

Rozhodovanie v produktovej politike

Produktová politika sa zaoberá týmito typmi rozhodovaní:

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥