PERSONÁLNA POLITIKA A PERSONÁLNA STRATÉGIA

Personálna politika – chápanie
1. spôsob – systém relatívne stabilných zásad, ktorými sa pers. subjekt riadi pri rozhodovaniach, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú ľudského činiteľa
2. spôsob – súbor opatrení, ktoré pers. subjekt ovplyvňuje ľudské zdroje, usmerňuje ich konanie a jednanie v žiadúcom smere.
V oboch prípadoch musí existovať cieľ – strategický zámer, z kt. pers. politika vychádza. Jedna z prvoradých úloh podnikovej pers. práce je nielen formulovať a presadzovať pers. politiku, ale aj oboznamovať zamestnancov s jej zásadami. Celková pers. politika sa prejavuje v dielčích pers. politikách.

Úlohy riadenia ĽZ:
1. súlad medzi počtom a štruktúrou miest, a počtom a štruktúrou pracovníkov tak, aby požiadavkám každého pracovného miesta zodpovedali pracovné schopnosti pracovníka.
2. optimálen využívať prac. silu, jej kvalifikáciu, v náväznosti na to optimálne využívanie prac. doby zamestnanca
3. presadiť v podniku efektívny štýl vedenia ľudí, formovania prac. teamov a vytváranie dobrých medziľudských vzťahov
4. zabezpečiť personálny a sociálny rozvoj každého prac. podniku s dôrazom na rozvoj pracovnej kariéry
1., 2., 3., – riadenie ĽZ chráni záujmy podniku
4., – RĽZ chráni pracovníka

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥