Dominantná a marginálna stratégia, nika

Charakterizujte podstatu stratégie dominantného podniku v odvetví
– TYP 1 – snaha o ďalšie posilnenie postavenia, sústavné udržiavanie tlaku na konkurenciu a pokračovanie v politike lídra (inovácie, zlepšovanie produktivity, komerčnej agresivity)
– TYP 2 – udržiavanie dominantnej pozície na predošlej úrovni

Charakterizujte podstatu stratégie podniku s marginálnym postavením v odvetví
najvýhodnejšia je stratégia diferenciácie
– nájdenie výklenku v odvetví
– špecializácia na vyhranený typ výrobku alebo trhu
– výnimočná kvalita výrobku alebo služby
– sledovanie dominantných podnikov
– určitý limitovaný rast firmy – postupná eliminácia malých konkurentov

Charakterizujte podstatu a význam trhovej medzery (niky) z hľadiska stratégie
NIKA:
– ide o časti trhu, ktoré sú bokom od pozornosti veľkých firiem v odvetví
– ich veľkosť sa nezväčšuje, väčšinou sa tam zmestí iba 1 firma
– ak ju firma dosiahne, má stabilizovanú pozíciu
– v prípade pokrytia trhovej medzery, firma uplatňuje stratégiu nízkeho zamerania

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥