Zájazdy cestovnej kancelárie a sprievodca

Klasifikácia a charakteristika zájazdov CK

1. zájazdy z geografického hľadiska – domáci, zahraničný
2. zájazdy podľa spôsobu prípravy – štandardný, forfaitový
3. zájazdy podľa použitého dopravného prostriedku – autokar, vlak, lietadlo, loď, kombinovaná preprava, vlastná
4. podľa ročného obdobia – letná, zimná, mimo sezóny
5. podľa dĺžky – krátkodobý do 3 dní, dlhodobý
6. podľa tématiky – pobytové, kúpeľné, kongresové, poľovačky, rybačky
7. podľa sociologického hľadiska – mládež, dôchodcovia, rodiny s deťmi

Profil osobnosti sprievodcu

Sprievodca CR je osobnosť, ktorú charakterizuje súhrn duševných vlastností a schopností, na základe ktorých sa pohotovo rozhoduje, koná a rieši vzniknuté situácie, z ktorých mnohé sú jednotlivé a osobitné a nie je možné s nimi vopred uvažovať. Aký má byť: bezúhonný, vzdelaný, svedomitý, spoľahlivý, poctivý, zdatný, schopný pracovať s ľuďmi, jazykovo spôsobilý

Spolupráca sprievodcu a CK

1. pracovnoprávny vzťah
– interný – pracovný pomer
– externý – dohody o prácach
2. formou podnikateľskej činnosti – živnosť

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥