Segmentácia obchodných trhov

Segmentácia obchodných trhov:
1) demografia: – odvetvie, – veľkosť odberateľa, – umiestnenie,
2) prevádzkové: – technológia, – status užívateľ/ neužívateľ, – schopnosti zákazníka,
3) nákupné prístupy: – organizácia nákupu, – štruktúra vnútorného zamerania, – charakter súčasných obchodných vzťahov, – všeobecná stratégia, – kritériá predaja,
4) situačné hľadisko: – naliehavosť, – aplikačné špecifika, – veľkosť objednávky,
5) osobné charakteristiky: – vzájomná podobnosť, – postoj k riziku, – vernosť;

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥