Komercializácia a adaptácia výrobkov

Komercializácia, otázky:
– kedy
– kde
– komu
– ako

Etapy procesu adaptácie spotrebiteľa:
– uvedomovanie si
– záujem
– hodnotenie
– vyskúšanie
– adaptácia

Faktory ovplyvňujúce proces adaptácie:

  • ochota vyskúšať nové výrobky
  • veľká úloha osobného vplyvu v adaptačnom procese
  • vplyv charakteristických vlastností výrobku na mieru adaptácie- hlavne tieto faktory:
  • relatívna výhoda inovácie stupeň predností vzhľadom k existujúcim výrobkom,
  • inovačná kompatibilita -stupeň jej zhody s hodnotami a skúsenosťami jednotlivcov v spoločnosti,
  • inovačná zložitosť- stupeň relatívnej obtiažnosti jeho pochopenia alebo používania,
  • inovačná deliteľnosť- stupeň, v ktorom môžu byt inovácie v obmedzenej miere vyskúšané,
  • inovačná komunikatívnosť- stupeň v ktorom môžu byt výsledky používania pozorovateľné alebo opísateľné pre ostatných,
  • premenlivé postoje firmy k adaptácii inovácií – pôsobia tu faktory: spoločnosť, pokrok, verejné výdaje, veľkosť firmy, potreba zmien

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥