Segmentácia spotrebiteľských trhov

Východiská pre segmentáciu spotrebiteľských trhov:

1) Geografická segmentácia
– počet obyvateľov
– charakter oblasti,
– podnebie;

2) Demografická segmentácia:
– vek, veľkosť rodiny,
– pohlavie,
– životný cyklus rodiny,
– príjem,
– povolanie,
– vzdelanie,
– náboženstvo,
– národnosť,
– spoločenská vrstva,

3) Psychografická segmentácia
– Životný štýl
– osobnosť

4) Segmentácia podľa chovania:
– príležitosti
– úžitky
– užívateľský status
– status vernosti – kmeňoví, viacnásobní, premenliví, nestáli zákazníci
– stupeň pripravenosti ku kúpe
– postoj výrobku

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥