Psychologický slovník P-R

Paraverbálna komunikácia

Paraverbálna komunikácia
– zvukové charakteristiky reči = sila, výška hlasu, rýchlosť ; ako to hovoríme

Pavlovove rozdelenie temperamentu

Pavlovove rozdelenie temperamentu
– sangvinik
– melancholik
– cholerik
– flegmatik

Podmienený reflex

Podmienený reflex
– podnet, ktorý sa stal signálom, že príde nepodmienený reflex
Nepodmienený reflex

Poslušnosť

Poslušnosť
– meníme správanie, ale nemeníme postoj

Postupná aproximácia

Postupná aproximácia
– posilňovanie čiastkových krokov na ceste k žiaducemu správaniu

Pozitívne posilnenie

Pozitívne posilnenie
– určitý priaznivý dôsledok (príjemný), ktorý zvyšuje frekvenciu žiaduceho správania sa
Negatívne posilnenie

Pozitívne posilnenie

Pozitívne posilnenie
– príjemná odmena za určité správanie
– vedú k zvýšeniu frekvencie žiaduceho správania

Predmet psychológie

Predmet psychológie
– prežívanie človeka (prežívanie = sprostredkované správanie)

Presvedčivý človek

Presvedčivý človek
– súťaživý, rýchlo-hovoriaci, zameraný do seba, netrpezlivý

Príčiny neurotického správania

Príčiny neurotického správania
– prepätie procesov vzruchu
– nadmerné striedanie pracovného vzruchu, útlmu
– chybná interpretácia reality

Priemerná inteligencia

Priemerná inteligencia
– IQ = 85 – 115

Príklad na kontext situácie

Príklad na kontext situácie
– po kom pôjdem na skúšku, či po silnom alebo po slabom žiakovi
– skúšajúci bude mať o mne iný dojem

Príklad na variabilné časové posilnenie

Príklad na variabilné časové posilnenie
– výplata, vreckové

Príklad statusu

Príklad statusu
– armáda – hviezdičky

Prototyp

Prototyp
– typický predstaviteľ tej, ktorej škatuľky (schémy)

Proxemika

Proxemika
– reč vzdialenosti (neviditeľné zóny okolo človeka)

Psychológia

Psychológia
– veda, ktorá sa zaoberá duševným stavom človeka (tautologická def.)
– veda o prežívaní a správaní
– veda o tom, ako človek prijíma, spracúva a uchováva informácie

Psychopatia

Psychopatia
– charakterové a emocionálne poruchy
– Ľudia sa správajú neštandardne z hľadiska morálky

Rola

Rola
– úloha, soc. predpis
Rolné správanie

Rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou pamäťou

Rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou pamäťou
– v kapacite a dĺžke uchovania

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥