Psychologický slovník M-O

Maslow

Maslow
– teória potrieb a teória motivácie
– potreba sebarealizácie
– ego potreby = úcta, uznanie
– láska, priateľstvo, potreba k niekomu patriť
– potreba bezpečia
– biologické potreby

Metódy myslenia

Metódy myslenia
– heuristická a algoritmická

Negatívne posilnenie

Negatívne posilnenie
– zvyšuje frekvenciu správania; pôsobí dlhodobo

Neuróza

Neuróza
– porucha reaktivity
– neurotické ochorenie
– príčinou je najmä stres a prepracovanosť
– striedanie procesov vzruchu a útlmu – ide o rýchle striedanie mnohých úloh
– príčinou môže byť aj chybná interpretácia skutočnosti
– znaky :- zvýšená podráždenosť, unaviteľnosť, nešpecifikovaná úzkosť, zníženie pozornosti a koncentrácie

Neuróza

Neuróza
– duševná choroba
– reaktívne ochorenie
– porucha rozumu
– psychická labilita

Neverbálna komunikácia

Neverbálna komunikácia
– reč tela
– je dôveryhodnejšia ako verbálna
– mimika – reč tváre
– gestika – reč drobných pohybov tela
– postika – reč postojov tela
– proxemika – reč vzdialenosti
– haptika – reč dotykov

Neverbálna komunikácia

Neverbálna komunikácia
– mimika
– gestika
– postika
– ploxemika
– haptika

Osobná zóna

Osobná zóna
– asi 75 cm
– okolo človeka je neviditeľná zóna, do ktorej púšťa rôznych ľudí v rôznej miere intenzity

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥