Psychologický slovník S-T

Sekundárne potreby

Sekundárne potreby
– tri príklady
– drogová závislosť, potreba čítať, potreba pomáhať druhým, potreba pozerať TV

Semantická pamäť

Semantická pamäť
– pamäť na fakty a dáta, ktoré sú organizované na základe logických súvislostí

Sociálna schéma

Sociálna schéma
– určité sociálne predstavy o nejakej triede ľudí

Sociálne skupiny

Sociálne skupiny
– určité zoskupenie ľudí, ktoré v ich vedení vytvára pocit spolupatričnosti

Sociálny status

Sociálny status
– významnosť pozície (jej vertikálny rozmer)

Spoločný znak pre neurózu

Spoločný znak pre neurózu
– úzkosť a strach

Spôsob reakcie na frustráciu

Spôsob reakcie na frustráciu
– únik
– agresia – najčastejší spôsob – zameraný von alebo dovnútra
– nachádzanie náhradných cieľov
– racionalizácia potreby (znehodnotenie cieľa)

Superego

Superego
– nad ja
– človek žije v určitom sociálnom prostredí, kde platia určité normy, príkazy a tie ho veľmi ovplyvňujú – stanú sa súčasťou jeho osobnosti
– systém sociálnych príkazov a zákazov, s ktorými sme sa úplne stotožnili – z internalizovali sme ich

Štruktúra sociálnych skupín

Štruktúra sociálnych skupín
– každý v skupine dostáva nejaké miesto- štrukrúra pozícií, rolí a statusu

Teória osobnosti podľa Pavlova

Teória osobnosti podľa Pavlova
– vychádzal z biologického základu – z nervovej sústavy
– charakteristické vlastnosti – sila
– pohyblivosť – ako často dochádza k vzruchu
– vyrovnanosť – vzruch silnejší ako útlm

Testy inteligencie

Testy inteligencie
– ukazujú zmes vrodených a získaných faktorov

Trest

Trest
– znižuje frekvenciu určitého druhu správania; pôsobí rýchlejšie ale dočasne

Trest

Trest
– znižuje frekvenciu určitého správania
– neučí ale odúča
– môžeme ním odstrániť nežiaduce správanie
– trest pôsobí len dočasne ale rýchlejšie ako posilnenie

Typologický prístup

Typologický prístup
– sangvinik – sila, pohyblivosť, vyrovnanosť
– cholerik – sila, pohyblivosť, nevyrovnanosť
– melancholik – slabý, nevyrovnaný
– flegmatik – sila, nepohyblivosť, vyrovnanosť

Typy pozitívneho posilnenia

Typy pozitívneho posilnenia
– verbálne(pochvala)
– neverbálne(mzda)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥