HIERARCHIA PODNIKOVÝCH PLÁNOV

Podnikové plány existujú na niekoľkých úrovniach:

1. plán rozvoja podniku ako celku (5 rokov)

2. strategický plán (3 až 8 rokov)

3. čiastkové plány organizačných jednotiek transformované do podnikateľského plánu:
plán marketingu (pre výrobky, trhy a zákazníkov)
plán financií (pre finančné hospodárenie a tvorbu fondov)
plán výroby (pre rozvoj technológie a nové výrobky)
plán výrobných zariadení (pre výrobný objem, administratívu a výpočtovú techniku)
plán ľudských zdrojov (kvantifikácia a jej zvyšovanie, potreba pracovníkov)
ostatné plány

4. podnikateľský plán

5. rozpočty:
ročné rozpočty
ročný plán marketingu
ročný plán financií
ročný plán výroby
ostatné plány

6. operatívne plány jednotlivých organizačných jednotiek

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥