Vývoj manažmentu rizika

Vývoj manažmentu rizika – riadenie rizika v jeho systémovom chápaní je relatívne novou oblasťou riadenia podniku. Manažment rizika sa začal rozvíjať v 72-tych rokoch 20. storočia. Hlavným impulzom na jeho vznik boli zložité ekonomické podmienky a náhle zvraty na svetových trhoch. Rozvoj manažmentu rizika bo, podnietený aj zostrujúcou sa konurenciou 80-tych a 90-tych rokov 20. storočia.

V súčasnosti sa objavujú nové faktory a podmienky, ktoré ovplyvňujú činnosť manažmentu rizika:
– koncentrácia veľkých hodnôt (investícií) v danom priestore (podniku) a zvýčená možnosť dosiahnutia veľkej škody,
– vyššia zraniteľnosť (poruchovosť) nových a zložitých technológií a zariadení,
– škody na ekológii a vyčerpávanie prírodných zdrojov,
– finančná kompenzácie nie vždy môže nahradiť zničené hmotné statky.
Manažment rizika v najširšom význame je racionálne konanie v rizikovej situácii tak, aby sa chránili a zveľaďovali súčasné a budúce aktíva podniku.

Manažment rizika zahŕňa komplexnú analýzy rizika, kontrolu rizika a financovanie rizika.
Analýza rizika – uskutočňuje sa na základe kvantifikácie rizika s využitím nových informačných technológií
Kontrola rizika – umožňuje zistiť odchýlky (pozitívne a negatívne) úrovní hodnôt jednotlivých faktorov rizika.
Financovanie rizika – v prípade nežiadúcich odchýlok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥