VYPRACOVANIE HODNOTOVÝCH PONÚK

AKO MôŽE PODNIK VYHODNOTIŤ SÚBOR PRÍLEŽITOSTÍ A VYBRAŤ SI Z NICH?

Ak podnik nájde mrkt príležitosti, stojí pred problémom, ktoré si zasluhujú pozornosť. Musia si zvoliť kritériá, ktorými sa pri hľadaní a výbere rentabilných príležitostí riadi.
Pre stanovenie odhadu celkovej pravdepodobnosti úspešného zavedenia nového produktu je obvykle treba 3 čiastkové pravdepodobnosti:

Celková pravdepodobnosť úspechu = (P. technického dokončenia) x (P. obchodného využitia za predpokladu technického dokončenia) x (P. ekonomického úspechu za predpokladu obchodného využitia)

AKO MôŽE PODNIK ZLEPŠIŤ SVOJU VÝKONNOSŤ PRI ZAVÁDZANÍ NOVÝZH VÝROBKOV A SLUŽIEB?

Jedna vec je nájsť sľubnú mrkt príležitosť, druhá je premeniť ju na úspešne využité obchodné produkty. Miera neúspešnosti nových produktov je 80% u spotrebného tovaru a 30% u priemyselného tovaru. Príčinou rozdielu je to, že nové priemyselné produkty sú zvyčajne reakciou na existujúcu potrebu, zatiaľ čo spotrebné sa podobajú na už existujúce produkty a nákladnou reklamou sa snažia zmeniť nákupné správanie zákazníkov tak, aby preferovali ich produkt.

Problémy pri vývoji nového produktu:
– prezident presadil svoj zamilovaný nápad bez akýchkoľvek dôkazov o jeho životaschopnosti
– pôvodná koncepcia bola v každom útvare tak modifikovaná, že súčasná verzia sa už pôvodnému nápady takmer vôbec nepodobá
– nepodarilo sa zaistiť kvalitné pokrytie trhu
– podnik nemal dostatočnú reklamu a zákazníci sa nedozvedeli i novom produkte
– príliš vysoká cena
– podnik uviedol produkt na trh len preto, že už doňho investoval priveľa, a dúfa, že sa mu utopené náklady vrátia

Podnik by sa mal vyvarovať týchto problémov. Mal by sledovať faktory, ktoré indikujú, že produkt bude úspešne zavedený:
– nesmierne vysoký odhad ziskovosti, teda ak aj bol príliš optimistický, môže byť návratnosť slušná, aj keď nedosiahne požadovanú úroveň
– vydávať primerane na rozširovanie informácií o produkte, lebo ak zákazník nevie o produkte a jeho prínosoch, nemôže si ho kúpiť
– úspešné sú zvyčajne prvé originálne produkty, nie tie, ktoré prišli po nich
– produkt vyvíjať v multidisciplinárnom tíme, v ktorom dobrá spolupráca
šéf musí podporovať nápady a plány na nové produkty.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥