POTENCIÁLNE CESTY PODNIKOVÉHO RASTU

Marketing nesie hlavnú zodpovednosť za rozširovanie podnikateľských aktivít podniku. Hlavnou úlohou je riadenie dopytu, t.j. ovplyvňovanie úrovne, načasovania a skladby dopytu v snahe dosiahnuť podnikové ciele. Vytváranie dopytu je kombináciou 3 procesov: získavanie zákazníkov, udržiavanie a zvyšovanie počtu zákazníkov.

9 spôsobov vytárania dopytu (Ansoff)

1. Existujúce trhy – existujúce produkty – Prenikanie na trh
2. Nové geografické oblasti – existujúce produkty – Geografická expanzia
3. Nové segmenty – existujúce produkty – Invázia do nových segmentov
4. Existujúce trhy – modifikované produkty – Modifikácia produktov
5. Nové geografické oblasti – modifikované produkty – Modifikované produkty na nových geografických trhoch
6. Nové segmenty – modifikované produkty – Modifikované produkty novým typom zákazníkov
7. Existujúce trhy – nové produkty – Vývoj nových produktov
8. Nové geografické oblasti – nové produkty – Nové produkty na nové trhy
9. Nové segmenty – nové produkty – Diverzifikácia

K týmto deviatim 2 ďalšie rastové cesty: 1. inovačné systémy poskytovania hodnoty zákazníkom (napr. nový dodávkový systém dell comp), 2. vstup do nových trhových priestorov (expanzia do nových oborov).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥