POTENCIÁLNE CESTY PODNIKOVÉHO RASTU

Marketing nesie hlavnú zodpovednosť za rozširovanie podnikateľských aktivít podniku. Hlavnou úlohou je riadenie dopytu, t.j. ovplyvňovanie úrovne, načasovania a skladby dopytu v snahe dosiahnuť podnikové ciele. Vytváranie dopytu je kombináciou 3 procesov: získavanie zákazníkov, udržiavanie a zvyšovanie počtu zákazníkov.

9 spôsobov vytárania dopytu (Ansoff)

1. Existujúce trhy – existujúce produkty – Prenikanie na trh
2. Nové geografické oblasti – existujúce produkty – Geografická expanzia
3. Nové segmenty – existujúce produkty – Invázia do nových segmentov
4. Existujúce trhy – modifikované produkty – Modifikácia produktov
5. Nové geografické oblasti – modifikované produkty – Modifikované produkty na nových geografických trhoch
6. Nové segmenty – modifikované produkty – Modifikované produkty novým typom zákazníkov
7. Existujúce trhy – nové produkty – Vývoj nových produktov
8. Nové geografické oblasti – nové produkty – Nové produkty na nové trhy
9. Nové segmenty – nové produkty – Diverzifikácia

K týmto deviatim 2 ďalšie rastové cesty: 1. inovačné systémy poskytovania hodnoty zákazníkom (napr. nový dodávkový systém dell comp), 2. vstup do nových trhových priestorov (expanzia do nových oborov).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *