IDENTIFIKÁCIA TRHOVÝCH PRĹEŽITOSTÍ

Marketing je umenie nachádzať príležitosti, rozvíjať ich a výnosne ich využívať. Marketingová príležitosť je oblasť potreby a záujmu kupujúcich, u ktorej existuje vysoká pravdepodobnosť, že tým, že túto potrebu uspokojujeme, dosiahneme zisk. Príťažlivosť mrkt príležitosti je závislá na niekoľkých faktoroch, napr. množstvo potenciálnych kupujúcich, ich kúpna sila, ochota nakupovať, atď. Mrkt príležitosť existuje vtedy, ak identifikujeme dostatočne veľkú skupinu ľudí, ktorých potreby zostávajú neuspokojené.

HLAVNÉ ZDROJE THROVÝCH PRÍLEŽITOSTÍ

Existujú 3 situácie, kt. umožňujú vznik trhových príležitostí:

1. ponuka niečoho, čoho je na trhu nedostatok – vyžaduje najnižšiu mieru mrkt talentu, lebo príležitosť je každému zrejmá
2. ponuka existujúceho výrobku alebo služby novým alebo lepším spôsobom
3. ponuka nového výrobku alebo služby

Predchádzajúce metódy sú závislé na štúdiu toho, ako zákazníci nakupujú, a na prieskum ich vyjadrených potrieb. Spotrebitelia však majú obmedzenú predstavivosť, pokiaľ ide o nové produkty, ktoré by mohli byť plodom technologických prelomov alebo tvorivej imaginácie.

3 metódy nachádzania nápadov, ako vylepšiť nejaký existujúci výrobok alebo službu:

METÓDA DETEKCIE PROBLÉMOV
– pri bežných druhoch tovaru
– dotazy u ľudí, ktorí daný výrobok používajú, či sú niečím sklamaní alebo majú návrhy na zlepšenie
– táto metóda vedie k zlepšeniu produktu, a nie k inováciám

METÓDA IDEÁLU
– marketér požiada vybranú skupinu zákazníkov, aby si predstavili ideálnu verziu výrobku alebo služby
– súbor prianí môže obsahovať aj protichodné prvky, aj taký produkt je však možné vyrobiť

METÓDA SPOTREBNÉHO REŤAZCA
– interview so spotrebiteľmi: uviesť jednotlivé kroky, ako produkt získavajú, používajú a ako sa ho zbavujú
výsledkom mapa spotrebného reťazca => ako by firma mohla prísť s novými výrobkami, službami alebo prínosmi

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥