Ukážky štruktúry MIS

Štruktúra MIS závisí od 2 faktorov:
– charakter riešených úloh v rámci systému riadenia
– vplyv vonkajšieho prostredia na fungovanie podniku

Štruktúra systému ASP
– Evidencia
– Informácie
– Uzávierka
– Číselníky
– Tlače
– Služby
– Koniec

Prometeus – podsystémy od firmy SOFTIP

Platy a mzdy
Personalistiky
Podvojné účtovníctvo
Mater.techn.zásob. MTZ
IM
Drobný HIM
Odbyt
Doprava
TOP manažment
Komplexné riadenie výroby

SAP R/3 – funkčná štruktúra
1. účtovníctvo
– finančné účtovníctvo
– hospodárenie s IM
– controlling
– IS vrcholového riadenia – EIS
2. logistika
– odbyt a distribúcia
– materiálové hospodárstvo
– plánovanie a riadenie výroby
– riadenie kvality
– opravy a údržba
3. personalistika
– personalistika a mzdy
– plánovanie a rozvoj pracovníkov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥