Štruktúra finančného riadenia

Štruktúra finančného riadenia
– zabezpečenie finančných zdrojov pri založení P
– voľba optimálnej finančnej štruktúry
– riadenie a financovanie OM
– investovanie peň. prostriedkov do fixného majetku a finančného majetku
– rozdeľovanie podnikového zisku s ohľadom na dividendovú, dotačnú a odpisovú politiku
– finančná analýza – analýza likvidity, rentability, úrovne financovania
– finančné plánovanie tvorby a použitia interných a externých zdrojov
– využívanie zahraničného kapitálu na financovanie podnikových potrieb
– finančné riadenie pri reorganizácii, sanácií a zániku P

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥