Rozhodovanie o rozpočte propagácie

Úlohou propagácie je posunúť krivku dopytu po výrobku hore, pričom firma chce investovať takú sumu, ktorá je potrebná pre dosiahnutie predajných cieľov. Pri zostavení rozpočtu na propagáciu je treba vziať do úvahy 5 faktorov:
• Etapa životného cyklu výrobku. Nové výrobky získavajú vyšší rozpočet, zavedené značky nižší rozpočet, určované ako % z obratu.
• Podiel na trhu a spotrebiteľská základňa. Pri vysokom podiele na trhu, menšie výdaje ako pri rozširovaní podielu na trhu.
• Konkurencia a šum. Veľkom počte konkurentov musí značka inzerovať intenzívnejšie, aby ju bolo počuť v šume trhu.
• Frekvencia propagácie. Rozpočet propagácie ovplyvňuje počet opakovaní.
• Nahraditeľnosť výrobku. Značky v komoditách (cigarety, pivo) vyžadujú intenzívnu propagáciu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥