Otvárací príhovor pre kurz zlepšenia komunikačných schopností

Otvárací príhovor pre kurz zlepšenia komunikačných schopností

Vážené kolegyne, kolegovia.

Mám tú česť Vás privítať na tomto kurze – kurze komunikácie so zákazníkom, na ktorom sa dozviete veľa nových informácií, ktoré Vám pomôžu pri predaji našich výrobkov.

Často si neuvedomujeme aká je komunikácia mimoriadne dôležitá. Aj vďaka nej dokážeme dosahovať svoje ciele, plniť svoje túžby. Pozrime sa na oblasť komunikácie so zákazníkom, hoci aj potenciálnym. Komunikácia je komplexný vnem – od slov, tónu hlasu, mimiky, gestikulácie až po vnímanie emócie predajcu. Hovorí sa, že pocity zákazníka sú ovplyvnené vo väčšej miere mimoslovnými vnemami. Bolo by teda dobré, aby vyžarovanie predajcu bolo pozitívne.

Predajca je pri rozhovore so zákazníkom pokojný, vyrovnaný a udržiava očný kontakt. Nehovorí príliš rýchlo. Ak hovorí predajca príliš rýchlo, dáva tým nepriamo najavo, že sa obáva predčasného ukončenia rozhovoru zo strany zákazníka.

Chybou mnohých obchodníkov je snaha povedať a ukázať zákazníkovi čo najviac. Zákazníkova pozornosť je obmedzená a rozhodne nebude počúvať všetko, čo predajca hovorí. Preto by mal predajca povedať hlavne také informácie, ktoré zákazník potrebuje počuť. Ktoré to sú si musí predajca zistiť prostredníctvom otázok. Najlepšia je prezentácia šitá zákazníkovi na mieru . V nej zdôrazníte, ako náš produkt rieši práve jeho problém. Ukážete mu vlastnosti a úžitok, ktorý ON očakáva. Takto zvýšite pravdepodobnosť, že si zákazník v duchu povie: “To je presne to, čo potrebujem!” Navyše je takáto prezentácia zvyčajne kratšia a zákazníka neunaví zbytočnými informáciami. Obchodný rozhovor má svoju logiku a postupnosť. Dobrý predajca vie, ako má počas predaja postupovať a drží si kontrolu nad rozhovorom. Inak každá skratka iba predĺži cestu k predaju.

O malú chvíľu Vám kolega priblíži mnoho chýb predajcov, s ktorými sa denne stretávame. Tieto situácie si rozoberiete a budete hľadať efektívne riešenia tohto problému.

Veľa šťastia!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥