Manažment pohľadávok

V prevažnej časti ide o pohľadávky z obchodného styku. Ich suma predstavuje sumu obchodného úveru, ktorý firma poskytuje svojmu odberateľovi. V tejto súvislosti sa tiež uplatňuje pojem kredit manažment. Faktory vplyvu: 1. objem podnikom realizovaných výrobkov a služieb, 2. doba inkasa pohľadávok, 3. platobná disciplína odberateľov. Základnou úlohou manažmentu pohľadávok je určiť optimálnu výšku PK, ktorá má byť viazaná v podnikových pohľadávkach. Postupy kredit manažmentu z hľadiska času sa delia do 3 fáz: 1. pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy (rozhoduje sa, či a za akých podmienok sa poskytne konkrétnemu zákazníkovi obchodný úver, zľavy z ceny pri promptnom platení), 2. rokovanie o podmienkach pri uzatváraní zmluvy (platobné podmienky – termín platenia, miesto platenia, spôsob platenia), 3. starostlivosť o vzniknuté pohľadávky (poriadok v pohľadávkach – zachytávanie a analýza, personálna zodpovednosť za pohľadávky, monitorovanie zákazníka, sledovanie platobnej schopnosti)
Hv = p * (V – N)/(1 + i * d/360) – (1 – p) * N
(Hv = očakávaný výsledok hospodárenia z transakcie, p = pravdepodobnosť, že zákazník zaplatí, V = očakávaný výnos, N = očakávaný náklad, i = úroková miera z KD vkladu, d = počet dní platobnej lehoty)

Komentáre k článku Manažment pohľadávok (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥