Kúpeľné služby

Kúpeľné služby, delenie

Základné

1. vyšetrenie, ošetrenie a liečenie
2. ubytovacie
3. stravovacie
4. kultúrno-spoločenské

Doplnkové služby

1. práčovne
2. činnosť záhradníctva
3. obchodné služby
4. zmenárenské služby
5. občerstvenie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥