Manažérska funkcia organizovanie

Štátnice – Manažment – 09 – 08 – FUNKCIA ORGANIZOVANIE (príloha)

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 09 – 08 – FUNKCIA ORGANIZOVANIE (príloha) (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Manažment – 09 – 08 – FUNKCIA ORGANIZOVANIE (príloha).


6. FUNKCIA ORGANIZOVANIE (príloha)
organizácia, dispozícia, improvizácia
Ak vychádzame z doby platnosti organizačných opatrení, možno organizáciu odlíšiť od improvizácie a dispozície. Zatiaľ čo organizácia je orientovaná na trvalý režim, horizont pôsobenia improvizácie a dispozície je kratší.
Improvizáciou sa rozumie dočasne platné usporiadanie. Pri improvizácii sa uskutočňujú úpravy, ktoré majú dočasný charakter. Sú vopred určené na obmedzený čas (napr. v nejakej kancelárii inštalujem fax, ale keď je to dočasné, je umiestnený tam, kde je xerox, poverím pracovníka aby obsluhoval aj fax - je to dočasné riešenie, kým sa nenájde definitívne riešenie.
Dispozíciou sa rozumie jednorazovo platné usporiadanie. K dispozícii sa spravidla pristupuje vtedy, keď nastane vopred nepredvídaná zvláštna okolnosť. Úprava sa týka jedine pre túto okolnosť. (napr. vedúci oddelenia má svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje na porade. Cestoval z Furče a došlo k dopravnej zápche, nemôže sa dostaviť na poradu a preto zavolá, že bude meškať a šéf poverí svojho asistenta, aby ho zastúpil - jedná sa o dispozíciu.
Obr. Vymedzenie organizácie, improvizácie a dispozície
Pojmom organizácia sa rozumejú trvalé účinné úpravy. Aj keď máme trvalú organizáciu, vzniknú nové trhy, nové požiadavky od zákazníkov, objaví sa nová technológia. Podnik stojí pred otázkou, či má vytvoriť štruktúry, ktoré sa približujú skôr k stabilite alebo skôr k pružnosti. V súčasnosti sa hovorí viac o pružných podnikových štruktúrach.
Pružnosť je schopnosť podniku reagovať diferencovanie na rôzne impulzy.
Stabilita je trvalá vlastnosť reagovať na rovnaké alebo podobné impulzy štandardizovane, t.j. vždy rovnakým spôsobom.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 09 – 08 – FUNKCIA ORGANIZOVANIE (príloha) (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥