Ako zvládnuť vlastnú negativitu

Vlastná negativita sa niekedy dá identifikovať pomerne s veľkými problémami. Vzniká vtedy, ak naše postoje, myšlienky a pocity sa prejavujú v negatívnom spôsobe správania sa a komunikácie s ľuďmi. Čo môžete proti tomu robiť? Existuje niekoľko možností:

? Požiadajte niekoho o spätnú väzbu.
? Identifikujte situácie, ktoré vo vás vyvolávajú negatívne správanie sa. Práve v takýchto situáciách sa majte na pozore.
? Vezmite si oddychový čas a vzdiaľte sa z prostredia, ktoré na vás pôsobí negatívne.
? Nezabúdajte na relax. Aspoň dva krát denne relaxujte sám, nenechajte sa ničím a nikým rušiť.
? Obklopte sa pozitívne naladenými ľuďmi, ak je to možné denne s nimi komunikujte.
? Uvedomte si, že máte v každej situácií možnosť voľby.

Predovšetkým vrcholový manažment si musí uvedomiť, ako vlastne riadiť zmeny, aký typ organizačných noriem presadzuje a do akej miery dôveruje tým, ktorých riadi. Ľudia v podniku sa musia naučiť vzájomne si pomáhať pri zmene negatívnych postojov a spôsobov správania sa. A nakoniec, každý jednotlivec si musí vyhodnotiť svoj spôsob správania sa. Vyvodiť z tohto hodnotenia závery a dôsledky.

Tieto tri hlavné kroky pôsobiace proti negatívnemu postoju môže manažér hoci kedy využívať a doplniť o tri zdroje pozitívneho postoja: Kreatívny stav mysle, ktorý umožní ostatným, aby videli nové možnosti a príležitosti na riešenie problémov. Angažovaný, optimistický prístup, ktorý začne dávať veci do pohybu. Motivujúce prostredie, ktoré sa stane katalyzátorom rastu produktivita a ziskovosti organizácie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥