Výcvik predajcov

Každá firma má mať vypracovaný program výcviku predajcov:
– oboznámime členov s firmou, históriou firmy
– musí poznať výrobky (ako sa vyrábajú, používajú)
– vedieme predávajúcich k poznávaniu charakteru zákazníkov (kto je zákazník, kto je konkurencia)
– naučiť predajcov tovar účinne ponúkať, aby zákazníkov presvedčil o kúpe
– vedieme ho k tomu, aby pochopil váhu osobnej zodpovednosti za prácu, činnosť

Spôsoby inštruktáže predajcov:
– hranie rolí – roleplay
– nácvik vnímavosti
– využívanie magnetofónových nahrávok
– video
– disky CD-ROM
– výukové programy
– filmy o predajnej činnosti i o výrobkoch ktoré firma vyrába

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥