Stratégia podniku

Stratégia podniku

Pre dôkladne stanovenie stratégie, je potrebné poznať význam tohto pojmu, jeho vývoj a minulosť a v neposlednom rade aj jeho dôležitosť pre podnik vo všeobecnosti.

Dlhodobé prežitie a úspech obchodného podniku sú tesne prepojené s jeho  stratégiou. Stratégia je zložitý predmet kvôli mnohým faktorom, ktoré môžu ovplyvniť spoločnosť. Faktorom, ktoré sa možno budú podstatne líšiť a ovplyvnia rozvoj takmer nekonečne mnohými spôsobmi.  V modernej obchodnej ekonómii sa termín používa pre vyjadrenie pomeru ambícii a cieľov spoločne s orientáciou k ich dosiahnutiu. Stratégiu v spoločnosti je možné najlepšie popísať ako mimoriadne výkonnú a dlhodobú, je totižto  činnosťou,  ktorá presahuje operatívny manažment alebo činnosti spoločnosti. Tu definujeme stratégiu ako „model rozhodnutí a činností podniknutých v súčasnosti, aby sa čo najlepšie zužitkovali príležitosti a zabezpečil sa budúci úspech.“ Jedným z veľkých problémov, ktoré sa môžu pri strategickej práci objaviť, je jej obtiažné oddelenie od každodenných  činností s dennými krízami a rýchlymi riešeniami. Je nevyhnutné pracovať nielen s obsahom stratégie, ale tiež so strategickým procesom, t. j. nielen s čo, ale tiež s ako. S neustále sa zvyšujúcou zodpovednosťou delegovania tiež neustále rastie potreba know-how v strategickej práci a metódy sa musia prispôsobiť na všetky arény, v ktorých sa očakáva strategické myslenie. Stratégia zahrňuje dlhodobý rozvoj činnosti, ktoré volajú po manažérskej zodpovednosti, či už ide o projekty, procesy, funkcie alebo oddelenia. Našu definíciu môžeme použiť v kontexte každej organizačnej práce. Stratégia sa stala životne dôležitým prvkom v rozsiahlejšom koncepte manažmentu. Teraz sú potrebné väčšie strategické odborné znalosti, pretože je zodpovednosť decentralizovaná a manažérska zodpovednosť pre niektoré časti organizácie sa prepožičiavajú väčšiemu množstvu zamestnancov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥