Michael Porter a jeho SWOT analýza

Silné a slabé stránky podniku

Michael Porter definoval silné a slabé stránky podniku:

Prednosti

 • faktory zvyšujúce ochrannú vstupnú bariéru a posilňujúce celú skupinu
 • väčší výrobný rozsah v porovnaní so strategickou skupinou
 • nižšie náklady vstupu oproti ostatným
 • lepšie schopnosti realizácie zvolenej stratégie
 • schopnosť presunu do výhodnejších strategických skupín

Slabé stránky

 • faktory znižujúce ochranné bariéry a oslabujúce postavenie skupiny
 • menší výrobný rozsah
 • vyššie náklady
 • slabšia schopnosť realizácie stratégie
 • neschopnosť prechodu do výhodnejšej skupiny

Príležitosti a riziká

Michael Porter definoval príležitosti a hrozby, ktoré ohrozujú podnik:

Príležitosti

 • vytvorenie, vznik novej skupiny
 • presun do výhodnejšej skupiny
 • posilnenie štrukturálnej pozície skupiny alebo firmy v skupine (podiel na trhu)
 • presun do novej skupiny a posilnenie jej štrukturálnej pozície

Riziká

 • riziko vstupu iných firiem do strategickej skupiny
 • riziko faktorov znižujúcich ochranu/vplyv skupiny
 • riziko, že investície zamerané na posilnenie postavenia firmy zvýšia prekážky jej pohybu
 • riziko spojené s prekonávaním bariér vstupu do výhodnejšej skupiny

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥