Personálny manažment – novinový článok

Personálny manažment – novinový článok

Download súboru

Stiahnite si súbor Personálny manažment – novinový článok (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Personálny manažment – novinový článok.


Opis súčasnej situácie: Firma XX, s.r.o., pôsobiaca na trhu len druhý rok sa zaoberá výrobou dámskej a pánskej obuvi. Zamestnáva 24 zamestnancov. Polovica z nich má mesačný plat vo výške 4600,- Sk. Firma má finančné problémy, preto nemôže zamestnancom v súčasnosti vyplácať vyššie mzdy.
Vízia budúcnosti: Zvýšenie minimálnej mzdy prináša pre firmu viacero zložitých rozhodnutí. Ide o nájdenie kompromisu medzi 3 subjektami a to:
- zamestnávateľ a jeho možnosti
- zamestnanci a ich požiadavky
- štát a jeho sociálna politika.
Zvýšenie minimálnej mzdy na 4000,- Sk spôsobí nespokojnosť zamestnancov s ich súčasným finančným ohodnotením v porovnaní s výškou sociálnych dávok (v súčasnosti sa pohybujú na úrovni okolo 3500,- Sk). Tento rozdiel je tak nízky, že zamestnancom v podstate ani nemá zmysel pracovať hoci ich príjem je 4600,- Sk, je to stále nízky rozdiel. V súčasnosti už viacerí z nich rozmýšľajú nad odchodom z podniku. Krach a likvidácia firmy pre vedenie neprichádza do úvahy, našim cieľom je vybudovať dobre fungujúcu fabriku. Preto budeme riešiť otázku odmien zamestnancov. Ich požiadavky budú dňom novelizácie zákona o minimálnej mzde vyššie, budú očakávať zvýšenie platu. Ak si ich chceme udržať, čo pre našu firmu má veľký význam, bude nutné niečo urobiť na ich uspokojenie. Rozdiel medzi sociálnymi dávkami a ich príjmom musí byť aspoň 2000,- Sk, aby zamestnanec mal záujem, ale najmä chuť pracovať. V opačnom prípade aj keď si ich udržíme, ich práca nebude kvalitná, prístup k práci veľmi povrchný, žiaden záujem na úspechu firmy.
Opatrenia, ktoré budeme musieť prijať:
1) finančné
- zvýšenie mesačného príjmu na úroveň 5500,- Sk
- úhrada stravovacích lístkov v maximálnej výške
- ďalšie odmeny, prémie za kvalitne vykonanú prácu a pod.
2) nehmotné
- pochvaly od nadriadených
- možnosť postupu (pracovného aj finančného)
Na realizáciu týchto opatrení však firma bude potrebovať vyššiu finančnú čiastku. Je vecou vedenia firmy, kde sa tieto prostriedky vezmú (obchodné úvery, úvery od bánk, vstup nového spoločníka a iné).
Záver: Táto legislatívna zmena bude pre firmu znamenať vstup do ťažkého obdobia. Avšak pozrime sa na situáciu z dvoch hľadísk:
1) Z krátkodobého hľadiska táto zmena bude stáť podnik veľa finančných prostriedkov, v podniku bude zlá finančná situácia, s tým spojený strach, nepokoj atď.
2) Z dlhodobého hľadiska, však táto zmena vyvolá záujem pracovníkov na vykonávanej práci, na výrobkoch firmy, na kvalite vyrábaných výrobkov, čo sa neskôr odzrkadlí aj v dopyte po výrobkoch tejto firmy. Zvýšeným dopytom budú rásť príjmy firmy a firma sa bude môcť úspešne ďalej rozrastať. Musíme preklenúť nepriaznivé obdobie.

Download súboru

Stiahnite si súbor Personálny manažment – novinový článok (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥