Nové trendy v rozvoji manažérskych informačných systémov

Nové trendy v rozvoji MIS

Medzi nové trendy v rozvoji manažérskych informačných systémov patria:

 1. Strategické plánovanie MIS – informačná stratégia.
 2. Rozvoj MIS pre vrcholový manažment.
 3. Prebudovanie – reinžiniering organizačných štruktúr a pracovných procesov.
  • vedieť niečo o všetkom a všetko o ničom
  • 2 dôvody pre reinžiniering:
  • zvýšenie vedomostí
  • PC a PC siete
 4. Prechod na intranet v podnikovej sfére.
 5. Zvyšovanie integrácie MIS.

Nové prístupy v MIS

 1. Data warehousing
 2. On – line analytical processing
 3. Data mining
 4. Znalostný manažment
 5. Elektronický obchod
 6. Audit IS
 7. Outsourcing IS

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥