Konferencia Hospodárska kríza vo svete a na Slovensku

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) SR a Ekonomický ústav SAV pozývajú v piatok 23. októbra na konferenciu pod názvom „Hospodárska kríza vo svete a na Slovensku“. Podujatie so začiatkom o 09.00 h bude v kinosále (miestnosť č. 20, 1. poschodie) na pôde MH SR, Mierová 19, Bratislava.

Zamestnanci MH SR a SARIO zodpovední za získavanie nových investorov vysvetlia, ako postupujú v období hospodárskej recesie, aké má Slovensko v tomto smere postavenie v konkurenčnom prostredí EÚ. Odôvodnia pozastavenie štátnej pomoci pre niektorých investorov a naopak, predĺženie obdobia plnenia záväzkov pre iné spoločnosti.

Experti sprostredkujú najnovšie údaje a trendy týkajúce sa hospodárskej krízy, podrobne rozoberú jej mechanizmy a možnosti vlád na elimináciu jej dôsledkov. Tiež načrtnú prognózy ďalšieho vývoja hospodárstva krajiny. Zámerom je informovať podnikateľskú sféru, orgány štátnej správy a odbornú verejnosť o možnom očakávanom vývoji predovšetkým v Európskej únii a na Slovensku.

Hlavným cieľom konferencie je zhodnotiť vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy na svetovú a slovenskú ekonomiku, analyzovať ekonomické aspekty hospodárskej krízy a ich následky na trh.

Po skončení podujatia (cca o 14.00 h) je naplánovaná tlačová konferencia.

Sprievodným podujatím konferencie bude prezentácia publikácie s názvom „Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky – Globálna finančná a hospodárska kríza (príčiny – náklady – východiská)“, aktuálne vydanej Ekonomickým ústavom SAV v snahe sprostredkovať najnovšie výsledky výskumu svetovej ekonomiky a poskytnúť argumentáciu kvalitatívne nového charakteru prebiehajúcej globálnej krízy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥