Hedgingové stratégie

Hedgingové stratégie:
– hedging – zmierňovanie, rozkladanie a prenášanie finančných rizík na iné subjekty
– stratégia zameraná na odvrátenie investičného rizika
– dokonalý hedging – vylúči možnosť neočakávaného zisku alebo straty
– tvorca hedgingovej stratégie je rizikovo averzný – snaží sa zmierniť alebo celkom eliminovať isté finančné riziká svojho podnikania
– za to je ochotný zaplatiť, resp. vzdať sa istej časti dôchodku v prospech subjektu, ktorý chce toto riziko za danú úplatu prevziať.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥