Firemná komunikácia

Firemná komunikácia (z angl. Corporate Communications) je práve tým nástrojom, ktorým firma kontroluje svoje vzťahy smerom k dôležitým cieľovým skupinám, svoju povesť a dobré meno. Prostredníctvom nej spoločnosť pozoruje a počúva, čo sa deje v jej okolí a na základe toho adekvátne reaguje.

Firme sa darí rásť a rozvíjať sa vtedy, ak podniká v priaznivom prostredí. Úlohou firemnej komunikácie je vytvoriť u tých skupín ľudí, ktoré majú vplyv na aktivity spoločnosti, pozitívne postoje, vybudovať povedomie a kredit dôveryhodnosti pre firmu aj pre jej produkty.
Skôr, než ľudia firme začnú dôverovať, musia ju prijať – jej produkty, imidž, značku. Aby ju mohli prijať, potrebujú o nej vedieť mnoho najmä pozitívnych a vhodne spracovaných a komunikovaných informácií. A tu je podstata firemnej komunikácie – aby sa informácie dostali k správnym ľuďom, v správnom čase, na základe dobre premyslenej stratégie. Platí však ešte jedno pravidlo – firma by mala komunikovať natoľko otvorene a zodpovedne, ako je to len možné. Výnimky z tohto pravidla sa vracajú ako bumerang v podobe nedorozumení a krízových situácií.
Informácie sa z firmy či organizácie smerom k verejnosti šíria rôznymi kanálmi, predovšetkým však prostredníctvom médií. Práve prostredníctvom médií – tlačených aj elektronických – má firma možnosť vysvetľovať a informovať, či už širšiu alebo užšiu verejnosť o svojich cieľoch, hodnotách, o produktoch a ich vlastnostiach. Novinárov možno považovať za akýsi lakmusový papierik verejnej mienky. Podľa ich názorov a postojov môžu manažéri firmy vidieť, ako asi stoja v očiach verejnosti. Kontinuálne a dobre riadené vzťahy s médiami pomáhajú dosiahnuť pozitívnu publicitu a profesnú referenciu v určitej oblasti.

Ďalšími nástrojmi firemnej komunikácie, ktoré pomáhajú informovať verejnosť, sú osobné stretnutia, rôzne oslavy, špeciálne vytvorené príležitosti alebo napríklad návštevy mienkotvorných ľudí vo výrobnom závode.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥