Faktory ovplyvňujúce štýl vedenia

Faktory, ktoré najviac ovplyvňujú štýl vedenia
Vzdelanie, skúsenosť a osobnosť vedúceho
Presnosť vnímania nadriadeného
Očakávanie a štýl vedúceho
Vzdelanie, skúsenosť a osobnosť podriadených
Pochopenie a znalosť úlohy
Očakávanie kolegov

Presnosť vnímania

– myslí sa tu presnosť vnímania vedúceho pracovníka, súvisí s McGregorovou teóriou XY. Keď manažéri zle vnímajú podriadených, potom títo podriadení strácajú príležitosť dosahovať dobré výsledky.

Vzdelanie, skúsenosť a osobnosť vedúceho

– ovplyvňuje to hlavne štýl vedenia vedúceho a jeho efektívnosť. V prípade, že vedúci cítia, že ich zabehnutý štýl vedenia nie je efektívny, sú ochotní tento štýl zmeniť.

Vzdelanie, skúsenosť a osobnosť podriadených

– vedenie je proces, na ktorom sa podieľajú 2 strany. V tejto súvislosti sa s podriadeným spája ich zrelosť – t. j. schopnosť a ochota prijímať zodpovednosť za svoje chyby. Vedúci túto zrelosť podporuje a počíta s ňou pri vedení.

Očakávanie a štýl nadriadeného

– každý nadriadený preferuje istý štýl vedenia a tým nabáda, inšpiruje, tlačí na svojho podriadeného, ktorý je takisto vedúcim pracovníkom, aby si osvojil prístup podobný jeho prístupu.

Pochopenie a znalosť úlohy

– úloha môže byť detailne členená a prísne určená. Samotná úloha, jej podstata spočíva v jej detailnom členení. Výskumná úloha si nevyžaduje detailné členenie. Je na vedúcom pracovníkovi, či dokáže odhadnúť povahu úlohy a vybrať správny štýl vedenia.

Očakávanie kolegov

– jedná sa o kolegov na rovnakej úrovni. Myslí sa tu hlavne vzájomné ovplyvňovanie, výmena názorov a skúseností.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥