Etiketa pri zdravení, používanie vizitky, oslovovanie a titulovanie

PREDMET: Manažérska etika

TÉMA: Etiketa pri zdravení, predstavovaní a zoznamovaní, vyslovovaní mien, používaní vizitky, porušenia pravidiel pri odovzdávaní, oslovovaní a titulovaní

Seminárna práca

Predstavovanie vyslovovanie mien a zoznamovanie

Do podkapitoly o predstavovaní a vyslovovaní mien a zoznamovanie jednoznačne patrí aj spoločenská komunikácia a to aj pozdrav, podanie rúk a dokonca oslovovanie iných.

Podľa Nového je komunikácia: „Špecifická súčasť interakcie, v ktorej dochádza k predávaniu ako aj k výmene správ a informácií.[1]

Každá komunikácia začína hlave pozdravom, ten je považovaný za zdvorilostný úkon v bežnom aj v obchodnom živote. Pozdraviť sa je zdvorilosť a aj povinnosť a neodpovedať je hrubá urážka. Pravidlá pri pozdrave sú nasledovné:

 • Pozeráme pri pozdrave do očí, alebo aspoň na toho koho zdravíme.
 • Zdravíme vždy jasne a zreteľne nie len „ Dobreéé.“
 • Na pracovisku zdraví vždy podriadený nadriadeného, bez ohľadu na vek a pohlavie,
 • Pozdrav pri odchode dáva ten čo odchádza,
 • Sediaci muž sa vždy postaví,
 • Žena môže sedieť pri pozdrave,[2]

Špaček charakterizoval zdravenie vo svojej knihe nasledovne: „ Zdraví vždy muž ženu, mladší staršieho, podriadený nadriadeného. A Ako prvý zdraví ten kto ide ku skupine ľudí.“[3]

Pri pozdrave je dôležité aj to, že by nemali byť ruky vo vreckách ako ani cigareta v ústach, pri pozdrave sa aj podávajú ruky. V minulosti to symbolizovalo, že prichádzame v mieri a nemáme v ruke žiadnu zbraň, podávanie rúk predchádza pozdravu. Aj pri podávaní rúk existujú pravidlá:

 • Ruky si podávame bez prekážky,
 • Ruky sa nepodávajú „ do kríža“,
 • Pozeráme sa do očí druhému,
 • Postup ako pri pozdrave , ale opačný,
 • Ruku podáva nadriadený podriadenému,
 • Žena mužovi,
 • Starší mladšiemu,
 • Stisk ruky je pevný a krátky,
 • Sediaci muž vstane pred podaním ruky, ženy môžu sedieť,
 • Muži si nikdy nepodávajú ruku v rukaviciach, ženy môžu,[4]

Predstavovanie

Predstavovanie nie je iba vtedy nepotrebné, ak každý účastník pozná každého. Pri predstavovaní v obchodnom styku sú samozrejme potrebné určité poznatky, používajú sa podobné pravidlá nakoľko predstavovanie sa koná po pozdrave.

 • Uprednostňuje sa pravidlo prednosti, muž žene, mladší staršiemu, podriadení nadriadenému,
 • Dodržiava sa očný kontakt,
 • Je potrebné predstavovať jasne a zrozumiteľne, potreba zreteľnej výslovnosti,
 • Treba zistiť či sa môžeme predstaviť, a to :„Ak dovolíte, rad/a by som predstavil/a…“
 • Predstavujeme sa vždy po stojačky,
 • Ak predstavuje osobu tretia osoba vždy uvedie akademický titul a funkciu,
 • Ak sa osoba predstavuje sama titul sa neuvádza, (podáva svoju vizitku[5]

Používanie vizitky

Vizitka patrí k nenahraditeľnej súčasti manažérske práce, potrebujú ju hlavne manažéri, ktorí sa stretávajú s klientmi ako aj s inými ľuďmi. V praxi je známe, že práve vizitka uľahčuje nadviazanie kontaktu. Môžeme ju považovať za nosič informácií. Reprezentuje majiteľa a najviac sa používa pri predstavovaní. Odovzdáva sa osobne.

Dôležitý je vzhľad vizitky najjednoduchší a najelegantnejší je pokladaný za najlepší. Najlepšie na tvrdom bielom papieri s čiernym písmom, lesklé ako aj farebné vizitky sa nepovažujú za decentné. Veľkosť vizitky by mala byť v rozmeroch 9×5 cm, najlepšia takú čo vojde do peňaženky, najdôležitejšia poznámka podriadený nemôže mať väčšiu vizitku ako podriadený.

Vizitka a jej obsahové zloženie je základom, v tejto časti si opíšeme čo všetko musí správna vizitka obsahovať. Hlavne ide o logo firmy, ktorú zastupuje, na vizitke sa vždy uvádza celé meno manažéra s titulom a pozíciu v rámci firmy. Má byť uvedený názov ako aj adresa celej firmy. Na vizitke nesmú chýbať všetky telefónne, faxové čísla, kontakt na manažéra, mobilné čísla a samozrejme emailová adresa. Neuvádzame súkromnú adresu ani súkromné čísla.

Vykanie a tykanie

Podľa Plaňavu (2008) sú určené pravidlá kto komu navrhuje tykanie nasledovné: „ Kto je vo vzťahu viac hore, ten ako prvý navrhuje tykanie a to starší mladšiemu, žena mužovi a nadriadený podriadenému.“[6] Vo svojej knihe aj opisuje, že je potrebné si tykanie rozmyslieť, nakoľko si tykáme hlavne s osobami, ktoré sú nám vzťahovo bližšie. Preto si ma manažér dobre rozmyslieť komu tykanie navrhne, nakoľko od tykania k vykaniu nie je možné sa vrátiť. V praxi to znamená, že zamestnanec by nemal tykať svojmu šéfovi, pokiaľ mu to šéf nedovolil, mal by mu vykať a prejavovať mu úctu ako aj rešpekt. Ak aj nadriadený vyká svojmu podriadenému chce si udržať odstup. [7]

Príprava pozvánky

Najdôležitejšie je, aby sa pozvánka poslala včas a to minimálne 2 týždne pred konaním, stretnutím, obedom, recepciou a pod. Zásadou je neposielať pozvánku emailom. Pozvánka musí obsahovať názov organizácie, spoločnosti, ktorá pozýva, môže tam byť ale aj meno jej predstaviteľa. Na pozvánke musí byť názov akcie, stručný opis program akcie, samozrejme dátum a miesto jej konania. Pozvánka sa posiela aj všeobecne bez mena pozývajúceho, ale priamo osobe, kde je napísané celé meno bez funkcie osoby. Pri všeobecnom pozvaní je pozvánka prenosná, môže na pozvánku ísť iný predstaviteľ spoločnosti. Na pozvánkach sa vždy napíše aj predpísané oblečenie. Typ oblečenia je uvedený iba pre mužov, ženy sa majú prispôsobiť. Je potrebné na pozvánke uviesť akým spôsobom má účasť pozývaný potvrdiť alebo naopak svoju neúčasť. Ak sa na pozvánke vyskytne skratka R. S. V. P., skratka z francúzskej vety „Répondez s’il vous plait”, ktorou hostiteľ zdvorilo žiada pozývaných, aby svoju účasť potvrdili. Ak hostiteľ žiada iba o potvrdenie neúčasti na pozvánke sa posiela len anglický výraz „ Regrets only“ alebo po slovensky ospravedlnenia. [8]

Príprava obchodného obeda a recepcie, uvítanie, stolovanie

Najzákladnejšou formou spoločenského stretnutia býva obed a samozrejme večera. Najvhodnejším časom na začiatok obeda je medzi 12,00 – 14,00. Ak nie je predpísaný oblek, tak v prípade obeda sa jedná o menej formálny ako večera. Pri obede muži chodia v sivom alebo čiernom obleku Oblečenie pre ženy sú väčšinou vychádzkové šaty alebo spoločenský kostým, samozrejme sa väčšinou riadi podľa svojho partnera. Treba vždy pozvať pozvánkou. Je potrebné vždy prísť na čas v čase uvedenom na pozvánke, nakoľko sa ku stolu ide vždy až po príchode všetkých hostí. Nie je zvykom čakať dlhšie ako 15 minút. V prípade väčšieho omeškania sa podáva ruka iba hostiteľovi spolu s ospravedlnením. Prichádzajúci sa privítajú s hostiteľmi a ponúknu sa aperitívom. Ponúkajú sa aj ovocné šťavy, miešané nápoje, syrové pečivo, slané pečivo, crackery. Počas aperitívu sa hostia medzi sebou zoznámia. Je potrebné mať zasadací poriadok hneď pri dverách do jedálne, kde si hostia môžu pozrieť kde budú sedieť. Po zoznamovaní a vypití aperitívu hostitelia pozvú k stolu na určené miesta. Po zasadnutí začne obsluhujúci personál podávať jedlá podľa menu, ktoré ma na stole k dispozícií každý hosť.

Pravidlá jedlá na tanieri majú byť upravené, nemajú sa opakovať suroviny vo viacerých chodoch a majú sa obmienať tepelné spôsoby úpravy ,sladké jedlá sa podávajú vždy na koniec, k mastným jedlám nepripravujeme sladké prívarky ani kompóty, najlepšie je využívanie sezónneho ovocie, jedlo je vždy správne teplé, a farby rozmanité, Ak ponúkame viac chodov najskôr sa podáva bledšie mäso (ryby, kuracia), následne hovädzie, bravčové, divina, husi, kačice). Ku každému chodu podávame iný príkrm, prílohu, a volíme iný nápoj.

Podávanie nápojov a jedla

Podávanie nápojov a jedla:

 • aperitív (v oddelenej miestnosti pred obedom alebo večerou),
 • studené predjedlo (ak je teplé, podáva sa po polievke),
 • pivo,
 • polievka,
 • prvý mäsový chod (ryby, kuracie či teľacie mäso),
 • biele vína,
 • druhý chod (hovädzina, bravčovina, divina, husi, kačice),
 • červené vína,
 • múčnik alebo dezert,
 • šumivé, dezertné vína, nealkoholické nápoje,
 • syr,
 • ovocie,
 • čierna káva s koňakom (digestív), čaj, sóda, minerálka

Na začiatok obeda býva zvykom príhovor hostiteľa, pri ňom všetci sedia, pri prípitku sa stojí. Obed sa končí kávou pri stole. Po poďakovaní a rozlúčke s hostiteľom hostia odchádzajú.

Recepcia

Recepcia je najrozšírenejšou formou spoločenského styku. Usporiadava sa pre väčší počet hostí pri oficiálnych príležitostiach. Čo sa týka recepcie dá sa usporiadať doobeda, cez obed poobede aj večer. Na základe času má podľa toho formu a obsah ako aj význam. Predpoludňajšia je odôvodnená len málo nejakou slávnostnou príležitosťou. Ak nahrádza obed je slávnostnejšia a večerná býva pri veľmi slávnostných príležitostiach. Popoludňajšia recepcia sa usporadúva od 17,00- 19,00. Na pozvánke sa uvádza dôvod usporiadania recepcie a väčšinou s R.S.V.P s číslom telefónu. V prípade recepcie tak ako aj obeda je potrebné myslieť na všetky maličkosti ako šatňa, na priestor, dostatok personálu, zabezpečenie parkovania, na výzdobu, dobré vetranie. Príchod hostí na recepciu je v rozmedzí asi 15 minút Dĺžka pobytu na recepcií je vyjadrením vzťahu k hostiteľovi. Privítanie robia hostitelia približne pol hodinu a tak isto aj pred koncom recepcie asi pol hodinu pred sa na tom istom mieste s hosťami rozlúčia.

Jedlo na recepciách je zastrešené švédskymi a rautovými stolmi. Sú pripravené obložené chlebíčky, mäso, národné špeciality, šunka, párky, šaláty, ryby, torty, cestoviny, cukrovinky ako aj ovocie. Na recepcii je aj teplý bufet s kuchárom. Na oddelených stoloch sa podávajú vína, pivo, malinovky. Nápoje sa aj roznášajú.

Na recepčných stoloch sú pripravené dezertné taniere ako aj príbory a servítky. Hostia sa v tomto prípade obsluhujú sami a jedia postojačky, aj napriek tomu je tam potrebný obsluhujúci personál. V miestnosti je priestor aj pre malé stoličky, aby si niektorí mohli aj sadnúť. Popri stene je potrebné rozmiestniť aj malé odkladacie stolíky, treba odhadnúť skutočnú potrebu pitia a jedla. Na konci recepcie sa ponúka hosťom káva.[9]

Porušovanie pravidiel

V práci sme si uviedli čo všetko by sme mali robiť a ako by sme sa mali správať na spoločenských stretnutiach. Teraz si zhrnieme čo by sme zásadne robiť nemali:

 • Neslušné správania a vyjadrovanie na stretnutiach,(grganie a pod.)
 • Zoznamovať sa so žuvačkou alebo cigaretou,
 • Zásadne by sme sa mali obliekať podľa zadaného „ dress codu“
 • Rozprávať nespisovne,
 • Byť drzý, povýšenecký,
 • Chodiť neskoro na stretnutia,
 • Neodpovedať na pozvánky a pod.
 • Neopätovať pozdrav,
 • Pri podávaní rúk aj v prípade predstavovania, podávať ruku staršiemu,
 • Pri predstavovaní predstavovať sami seba, vhodnejšie je keď nás predstaví iná osoba.

Ako by sme sa mali chovať k ostatným:

 • Priateľsky ku každému, a snažiť sa vcítiť do situácie kolegov,
 • Neváhať s odmietnutím neopodstatnených požiadaviek,
 • Neponáhľať sa s rozhodnutiami a nechať si čas na premyslenie,
 • Neohovárajte a neprejavujte záujem o ohováranie iného,
 • Nevnucujte si názor iných a nevnucujte iným Váš názor,
 • Chovajte sa tak ako sa od Vás očakáva, nerobte veci, ktoré narúšajú tím a jeho prácu,
 • Hľadajte si čo najviac členov čo Vás podporia,
 • Nepodlizujte sa nadriadeným a ani sa nad nich nepovyšujte,
 • Ak Vás ohovárajú nehnevajte sa, ale priamo sa spýtajte prečo,
 • Ak cítite nevraživosť kolektívu, hľadajte príčinu.

Záver

Práca nám slúži ako pomôcka pri pozdravení, predstavovaní, zoznamovaní, vyslovovaní mien, používaní vizitky, vrátane porušenia pravidiel pri odovzdávaní, oslovovaní a titulovaní. Musíme však podotknúť, že to čo je pre v rámci etikety v štátoch Európskej únie, môžu považovať za nevhodné v krajinách arabských štátov.

V závere práce sa venujeme chybám, ktoré by sme nemali robiť pri spoločenských stretnutiach. V poslednej časti je viacero nedostatkov a preto by sme niektoré zhrnuli aj v závere, prednosť majú vždy starší, vyššie postavené osoby a ženy. Pozdrav je vždy slušný a vždy keď nás pozdravia pozdrav opätujeme. Zásadnú chybu väčšina ľudí robí pri podávaní ruky tu podáva vždy starší a vyššie postavení človek.

Predstavovanie a oblečenie musíme povedať, že čo sa týka spoločenskej etikety „šaty robia človeka“ a práv pri predstavovaní si ľudia robia prvý dojem je vhodnejšie ak nás predstaví niekto iný. V prípade ak sa jedná o ženu môže sa predstavovať sama, ale pozor v niektorých krajinách sa žena predstavuje sama len ženám, mužom je predstavovaná.

Je potrebné poznamenať, že čo sa týka stolovanie, či už je to pracovný obed, alebo večera nikdy pri stole nemôže byť prázdne miesto, preto práve aperitív pred obed/večerou nám slúži na to, aby sme zistili či niekto mešká, či niekto chýba alebo či máme pri stole o niekoho najviac.

Zdroje

[1] Ivan Nový, Interkulturální management, Praha, str.96

[2] HLAVČÁKOVÁ,S. 2004. Etiketa a protokol. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava,2004. 188 s. ISBN 80-223-1875-2.

[3] ŠPAČEK,L. 2009. Nová veľká kniha etikety. Mladá Fronta, 2009. 288 s. ISBN 978-80-204-2096-1.

[4] ŠPAČEK,L. 2009. Nová veľká kniha etikety. Mladá Fronta, 2009. 288 s. ISBN 978-80-204-2096-1.

[5] BOBENIČ HINTOŠOVÁ,A. DEMJANOVÁ,L. 2010. Základy spoločenského správania manažéra. Bratislava : Ekonóm,2010.143 s. ISBN: 978-80-225-3002-6.

[6] PLAŇAVA I. – Průvodce mezilidskou komunikací, Praha, Grada Publishing, 2008, str. 114 – 115

[7] GARCÍA B. A. M. – LAUTERBORN W. – La comunicación informal en los negocios, Madrid, Editorial ARCO/LIBROS S.L., 2002, str. 47 a 105

[8] BOREC,T. 2007. Moderná biznis etiketa pre manažérov. Bratislava : Neopublic Porter Novelli, 2007. 132 s. ISBN 80-969-817-62.

[9] ŠPAČEK,L. 2010. Malá kniha etikety promanažéry. Praha : Mladá Fronta, 2010. 224 s. ISBN 978-80-204-2252-1.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥