Bariéry vstupu a výstupu z odvetvia

Bariéry vstupu a výstupu z odvetvia – analýza odvetvia a konkurencie

Bariéry vstupu a pohyblivosti:
– vysoká kapitálová náročnosť,
– technologické bariéry (patenty a licencie),
– legislatívne bariéry,
– územné požiadavky,
– suroviny a materiál,
– distributéri,
– požiadavky na renomé firmy,
– normy

Bariéry výstupu a zmenšenia:
– záväzky voči zákazníkom, veriteľom a zamestnancom,
– vládne opatrenia,
– nízka hodnota majetku,
– nedostatok nových príležitosti,
– vysoká vertikálna integrácia,
– citové bariéry;

Stupeň vertikálnej integrácie – je to integrácia vpred alebo vzad a znižuje N a umožňuje väčšiu kontrolu nad hodnotovým tokom, ň
Výhoda: možnosť uplatňovania vysokej cenovej politiky,
Nevýhoda: vysoké N v niektorých častiach hodnotového reťazca a nižšia flexibilita

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥