Algoritmus tvorby podnikového – korporátneho plánu

Algoritmus tvorby podnikového plánu obsahuje 10 štádií:

 1. zostavovanie pracovného tímu – nie len pracovníci z podniku, ale aj externí pracovníci. Vedúci tímu nesmie byť autokrat, malo by sa pracovať brainstormingovou metódou.
 2. formulácia cieľov korporácie – najdôležitejšie štádium. Je ukončené, ak sú ciele kvantifikované do smerových úloh.
 3. prognózy – prognózovanie vývoja udalostí v podniku, najčastejšie na 5 rokov dopredu a ich porovnávanie s úlohami, ktoré majú operatívnejší charakter, aby sa odhalili medzery v podniku. Už počas 2. a 3. štádia možno vytypovať stratégiu podniku, tzv. Porterove stratégie:
  • a) stratégia nízkych nákladov
  • b) špeciálna stratégia
  • c) diferenciačná stratégia
 4. interná diagnostiku podniku
 5. externá diagnostika podniku
 6. alternatívne stratégie
 7. vybrané stratégie
 8. hodnotenie – zhodnotia sa dôkladne jednotlivé vybrané stratégie, či budú pre podnik prínosom alebo nie. Zhodnotia sa aj zdroje.
 9. vypracovanie akčných plánov – vypracujú sa plány pre implementáciu stratégie.
 10. testovanie – po 6-10 mesiacoch sa zisťuje, či bol korporatívny plán dobre zostavený.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥