Stratégia predajnej sily

Stratégia predajnej sily
každý predávajúci si musí nájsť správny spôsob, v správnej dobe u správneho zákazníka

Typy predaja – formy:
jeden predávajúci s jedným zákazníkom osobný rozhovor
jeden predávajúci pre skupinu zákazníkov
tím predávajúcich so skupinou zákazníkov – tímový predaj
predajné konferencie
predajné semináre

Komentáre k článku Stratégia predajnej sily (3)

  1. Efektívne riadenie predajnej sily zahŕňa identifikáciu správneho prístupu k správnemu zákazníkovi v správnom čase a adaptáciu stratégií na rôzne typy predaja a trhové situácie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥