Psychologický slovník E-I

Elaborácia

Elaborácia
– nové dostávané informácie sa snažím spojiť s čo najviac známymi poznatkami
– nadväzovanie spojením novej informácie v pamäti so staršími informáciami
– ak chceme nejakú informáciu rýchlo a ľahko dostať do pamäte treba ju pri vložení nadviazať na nejaké staršie silné informácie

Epizodická pamäť = druh dlhodobej pamäte

Epizodická pamäť = druh dlhodobej pamäte
– pamäť na príbehy svojho života, informácie sú uchované chronologicky

Epizodická pamäť

Epizodická pamäť
– osobná pamäť na príbehy svojho života

Formálne skupiny

Formálne skupiny
– ustanovená svorka, má pevnú štruktúru statusov a rolí, upravená predpismi
Neformálne skupiny

Frustrácia

Frustrácia
– stav, keď nedochádza k uspokojovaniu potreby. Keď na ceste k realizovaniu potreby je prekážka, ktorú neviem prekonať

Haló efekt

Haló efekt
– chyba prvého dojmu- ľudí vnímame v určitom kontexte, v ktorom sa nachádzame (ide o neúplné informácie) a na základe toho sa potom k danému človeku potom správame

Haptika

Haptika
– reč dotykov (najmenej dôveryhodná komunikácia)

Heuristické riešenie problémov

Heuristické riešenie problémov
– systém pokusov a omylov
– tvorba pojmov a kategórií
– odlišuje ľudské myslenie od zvieracieho

Hlad

Hlad
– biologicky primárna potreba

Hlavné ciele výkonnej sociálnej skupiny

Hlavné ciele výkonnej sociálnej skupiny
– zvyšovanie výkonu, produktivity práce

Homeostáza

Homeostáza
– rovnováha (pri myslení) – filozofická, psychologická

Cholerik

Cholerik
– podľa Pavlova
– sila, pohyblivosť, nevyrovnanosť

Chyby pri pozorovaní

Chyby pri pozorovaní
– predsudky
– súkromné teórie osobnosti
– sebanaplňujúce proroctvo
– haló efekt
– chyby vyplývajúce zo zlého zakotvenia

Chyby zo zlého zakotvenia

Chyby zo zlého zakotvenia
– každý človek má iné meradlo na iných
– chyba centrálnej tendencie- všetko tlačiť do jedného priemeru
– chyba zhovievavosti- všetko je skvelé, výborné
– chyba prísnosti- všetko je zlé

Ilúzia

Ilúzia
– vnemy skreslené predstavami

Inštinkt

Inštinkt
– reťaz vrodených potrieb

Inštrumentálna moc

Inštrumentálna moc
– má nástroje, ktorými môže odmeňovať alebo trestať

Interpersonálny konflikt

Interpersonálny konflikt
– spočíva vo výbere dvoch vecí, ktoré chcem získať
– Priblíženie – Priblíženie
– Vyhnutie – Vyhnutie
– Priblíženie – Vyhnutie

Intímna zóna

Intímna zóna
– asi 30 cm

IQ 117

IQ 117
– nadpriemer

IQ 69 a pod 69

IQ 69 a pod 69
– Podpriemer a debilita

IQ 98

IQ 98
– priemerné IQ

IQ

IQ
– ukazovateľ miery všeobecnej inteligencie

Komentáre k článku Psychologický slovník E-I (3)

  1. Elaborácia v psychológii označuje proces, pri ktorom sa nové informácie spájajú s už existujúcimi znalosťami, aby sa lepšie zapamätali.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥