Model tvorby ohnísk

Kľúčovým predpokladom je schopnosť manažéra predstaviť si rôzne varianty toho, čo je možné a dosiahnuteľné. Základným predpokladom je:
? Tvorivý štýl myslenia. Tento štýl myslenia je pre mnohých manažérov pomerne obtiažny, nakoľko sa sústreďujú najmä na riešenie krátkodobých úloh a záležitostí. Manažér by sa mal snažiť odvodiť si rôzne predstavy a závery budúceho stavu napríklad z myšlienok uplatnených v iných organizáciách, z nápadov svojich spolupracovníkov alebo z myšlienok špičkových manažérov a odborníkov. Nech už je jeho zdroj inšpirácie akýkoľvek, musí viesť k lepšej dlhodobej výkonnosti.
? Vybrať správnych ľudí do ohniska. Kritériom výberu je skutočnosť, či sa títo pracovníci dokážu stotožniť s filozofiou nového prístupu. V prvopočiatkoch to budú interní pracovníci organizácie, postupom času je potrebné ich tím obohatiť aj o externých odborníkov. Takýmto spôsobom sa zvýši inovačná schopnosť ohniska, zväčšuje sa podpora pre realizáciu zmena a berie sa vietor z plachiet tým, ktorí nesúhlasia so zmenou.
? Schopnosť manažéra inšpirovať a motivovať ostatných členov ohniska. Práve táto činnosť je pre úspešné zvládnutie zmeny najdôležitejšia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥