Informácie o podmienkach eliminácie rizík

Databázy sústreďujú informácie o podmienkach eliminácie rizík, využívajú informačnú bázu:
DIALOG – americký systém
DATA-STAR – európsky systém v Berne

V Slovenskej republike je centrum vedecko-technických informácií pri Slovenskej technickej knižnici v Bratislave.

Národné centrá sú v rámci medzinárodnej informačnej siete napojené na medzinárodné centrá. Prepojenie týchto centier umožňuje poskytovať širokej klientele nielen jednorazové ale aj systematické (priebežné) informačné údaje. Výhodou takéhoto získavania informácií je ich rýchlosť a tým aj aktuálnosť. Informačné toky sa realizujú pomocou telekomunikačnej techniky. Osobitný význam nadobúda systém internet.

Informácie môžeme získavať aj od komerčných bánk (ak nie sú bankovým tajomstvom), obchodných komôr, resp. obchodných zastupiteľstiev v jednotlivých krajinách.

Špecializované organizácie
Dun and Brandstreet – má filiálky po celom svete a získava informácie o množstve firiem (25-30 miliónov). Osobitne pri úverových rizikách poskytuje za sprostredkovaciu odmenu potrebné informácie s cieľom eliminovať riziko z nezaplatenia.

Publikácie a analýzy medzinárodných organizácií

Podrobné analýzy sa uverejňujú v ročnom, resp. polročnom priereze zo strany MMF, Svetovej banky, sekretariátu OECD, združených bánk, štatistických prehľadov OSN, medzinárodných výskumných organizácií a ratingových spoločností.

Dôležitou a prístupnou informáciou je burza cenných papierov v krajine (indexy a kvotácia).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥